#765, 2nd floor, 60ft Road, 14th Cross Rd, opp. MEI Ground, Bengaluru, Karnataka 560073

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಈಡಿಗ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಶೇಷ ಚಿಂತನ ಶಿಬಿರದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ

  • 31 Jul 2023

  • 10 : 00 : AM

  • Admin

  • ತುಮಕೂರು  ಜಿಲ್ಲೆ

Event Details

ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರು ಶಕ್ತಿಪೀಠ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಈಡಿಗ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನದ ಕಾಲ ವಿಶೇಷ ಚಿಂತನ ಶಿಬಿರದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ ತುಮಕೂರು  ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನೆಡೆಯಲಿದೆ.

ದಿನಾಂಕ: ಜುಲೈ 31, 2023. 
 

Services
  • ಕಾಫಿ
  • ಟೀ
  • ತಿಂಡಿ
  • ಊಟ
location map