#765, 2nd floor, 60ft Road, 14th Cross Rd, opp. MEI Ground, Bengaluru, Karnataka 560073

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಈಡಿಗ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಶೇಷ ಚಿಂತನ ಶಿಬಿರ

  • 29 Jul 2023

  • 10 : 00 : AM

  • Admin

  • ಬೆಳಗಳಪೇಟೆ ,ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Event Details

ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಶಕ್ತಿಪೀಠ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಈಡಿಗ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನದ ಕಾಲ ವಿಶೇಷ ಚಿಂತನ ಶಿಬಿರ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನೆಡೆಯಲಿದೆ. 

ದಿನಾಂಕ: ಜುಲೈ 29- ಜುಲೈ  30  

Services
  • ಕಾಫಿ
  • ಟೀ
  • ತಿಂಡಿ
  • ಊಟ ಹಾಗೂ ವಸತಿ.
location map