#765, 2nd floor, 60ft Road, 14th Cross Rd, opp. MEI Ground, Bengaluru, Karnataka 560073

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಈಡಿಗ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಗದಗ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 07 ಆಗಸ್ಟ್ 2023ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಘಂಟೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಚಿಂತನ ಶಿಬಿರದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ ನೆಡೆಯಲಿದೆ.

  • 07 Aug 2023

  • 10 : 00 : AM

  • Admin

  • ಗದಗ್ ಜಿಲ್ಲೆ

Event Details

ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರು ಶಕ್ತಿಪೀಠ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಈಡಿಗ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಗದಗ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 07 ಆಗಸ್ಟ್ 2023ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಘಂಟೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಚಿಂತನ ಶಿಬಿರದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ ನೆಡೆಯಲಿದೆ.

Services
  • ಕಾಫಿ
  • ಟೀ
  • ತಿಂಡಿ ಹಾಗೂ ಊಟ.
location map