#765, 2nd floor, 60ft Road, 14th Cross Rd, opp. MEI Ground, Bengaluru, Karnataka 560073

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಈಡಿಗ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನದ ಕಾಲ ವಿಶೇಷ ಚಿಂತನ ಶಿಬಿರ ನೆಡೆಯಲಿದೆ.

  • 20 Aug 2023

  • 10 : 00 : AM

  • Admin

  • ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ

Event Details

ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರು ಶಕ್ತಿಪೀಠ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಈಡಿಗ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನದ ಕಾಲ ವಿಶೇಷ ಚಿಂತನ ಶಿಬಿರ ನೆಡೆಯಲಿದೆ.

ದಿನಾಂಕ: 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2023

Services
  • ಕಾಫಿ
  • ಟೀ
  • ತಿಂಡಿ ಹಾಗೂ ಊಟ.
location map