#765, 2nd floor, 60ft Road, 14th Cross Rd, opp. MEI Ground, Bengaluru, Karnataka 560073

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಈಡಿಗ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ08 ಆಗಸ್ಟ್ 2023ರ ಸಂಜೆ 04:00 ಘಂಟೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಚಿಂತನ ಶಿಬಿರದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ ನೆಡೆಯಲಿದೆ.

  • 08 Aug 2023

  • 04 : 00 : PM

  • Admin

  • ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ

Event Details

ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರು ಶಕ್ತಿಪೀಠ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಈಡಿಗ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ08 ಆಗಸ್ಟ್ 2023ರ ಸಂಜೆ 04:00 ಘಂಟೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಚಿಂತನ ಶಿಬಿರದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ ನೆಡೆಯಲಿದೆ.

Services
  • ಕಾಫಿ
  • ಟೀ ಹಾಗೂ ಊಟ.
location map