#765, 2nd floor, 60ft Road, 14th Cross Rd, opp. MEI Ground, Bengaluru, Karnataka 560073

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಈಡಿಗ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಶೇಷ ಚಿಂತನ ಶಿಬಿರದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ 

  • 02 Aug 2023

  • 10 : 00 : AM

  • Admin

  • ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ

Event Details

ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರು ಶಕ್ತಿಪೀಠ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಈಡಿಗ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಶೇಷ ಚಿಂತನ ಶಿಬಿರದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ 02 ಆಗಸ್ಟ್ 2023ರ  ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೆಡೆಯಲಿದೆ.

ದಿನಾಂಕ: 02 ಆಗಸ್ಟ್ 2023, 

Services
  • ಕಾಫಿ
  • ಟೀ
  • ತಿಂಡಿ
  • ಊಟ
location map